FVE 500 kWp, baterie 1000 kWh, Hradec Králové

Krátký popis

alt
  • V areálu provozovatele lokální distribuční soustavy je instalován fotovoltaický systém s akumulací. FVE o celkovém výkonu 500kWp je umístěna na dvou budovách v areálu, bateriový systém o kapacitě 1 MWh a výkonu 880 KW je instalován v rozvodně eletkrické energie.

 

  • S ohledem na stále se zvyšující ceny elektrické energie byl vznesen poždavavek na návrh fotovoltaického systému. FVE byla navržena na dvou střešních rovinách, které byly doposud nevyužity. Vzhledem k způsobu provozu areálu byl doplněn bateriový systém, sloužící ke stabilizaci sítě investora.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 250 kWp, Lískovec FVE 250 kWp, baterie 217 kWh Brno FVE 500 kWp, baterie 1000 kWh, Hradec Králové