FVE 500 kWp, baterie 1000 kWh, Hradec Králové

Krátký popis

alt
  • V areálu provozovatele lokální distribuční soustavy je instalován fotovoltaický systém s akumulací. FVE o celkovém výkonu je umístěna na dvou budovách v areálu, bateriový systém o kapacitě 1 MWh a výkonu 880 KW je instalován v rozvodně eletkrické energie.

 

  • S ohledem na stále se zvyšující ceny elektrické energie byl vznesen poždavavek na návrh fotovoltaického systému. FVE byla navržena na dvou střešních rovinách, které byly doposud nevyužity. Vzhledem k způsobu provozu areálu byl doplněn bateriový systém, sloužící ke stabilizaci sítě investora.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 157 kWp a baterie 108 kWh, Němčice u Holešova FVE 634,64 kWp Poříčany a 412,16 kWp Mimoň FVE 131,1 kWp, Prostějov