Energetické úspory firem

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?​

alt

Z našich vlastních zkušeností víme, že hledání energetických úspor smysl. Přináší nejen finanční úspory, ale i konkurenční výhodu, zhodnocení provozu a posílení celkové hodnoty firmy. Kromě toho ovlivňuje celkové vnímání podniku.

 

Energeticky úsporný provoz výrazně zlepšuje kvalitu místního životního prostředí, zvyšuje bezpečnost práce a přispívá k budování image moderního, ekologicky šetrného podniku 21. století. Například díky dosavadním podpořeným projektům došlo k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší.

alt
Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?​
alt

Hlavní výhody

alt

Finanční úspory

Zvýšení konkurenceschopnosti

Zhodnocení firmy

Ekologický přínos

Zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti

Úspor lze dosáhnout modernizací provozu, obměnou výrobního zařízení či prostými organizačními opatřeními, využití odpadní energie ve výrobních procesech, zateplením objektů, revitalizací systémů osvětlení nebo instalací obnovitelných zdrojů energie.

Víme, jak na to. Oslovte nás.

alt

Kontaktujte nás!

alt
Souhlasím se zpracováním údajů
alt