FVE Pozemní 638 kWp, Bohumín

Krátký popis

alt
  • V areálu provozovatele je instalován fotovoltaický systém o celkovém výkonu 638 kWp je rozdělená na dvě části. Část č. 6 je elektrárna tvořena celkem 838 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 550 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 460,9 kWp. Část č. 7 je elektrárna tvořena celkem 334 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 550 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 183,7 kWp. Hlavní část celého fotovoltaického systému tvoří FV panely, které jsou uchyceny na nosné hliníkové konstrukci připevněné ke šroubům o délce 1800 mm zavrtaných do země. Fotovoltaické panely jsou nainstalovány pod úhlem 30° s orientací na JIH.

  • Zadání klienta: Primárním cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost provozu klienta.
  • Dokončeno 11/2023. Realizace FVE stavby proběhla v souladu se Smlouvou o dílo a naplnila očekávání klienta.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 97,2 kWp a baterie 53,76 kWh, Vysočina Želiv FVE 250 kWp, Lískovec FVE 99,82 kWp, Odry