Fotovoltaické elektrárny

Co je fotovoltaická elektrárna (FVE)?

alt

Fotovoltaika je vyspělá technologie patřící mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) umožňující přeměnu dopadajících slunečních paprsků na elektrickou energii. Využívá principu fotoelektrického jevu, kdy částice světla (fotony) dopadají na fotovoltaický článek. Při dopadu se z fotonu uvolňují elektrony, které jsou pomocí polovodičové struktury článku přeměněny na stejnosměrný proud.

 

Fotovoltaická elektrárna (nebo také solární elektrárna) je tvořena připojenými fotovoltaickými panely, v nichž dochází k výrobě stejnosměrného elektrického proudu, a měničem napětí, který převádí stejnosměrný proud na střídavý.

 

Proč nad fotovoltaikou přemýšlet? Fotovoltaika má smysl jak pro jednotlivce, tak pro velké firmy a společnosti. Fotovoltaické systémy nabízejí významné úspory na nákladech za energie díky využití obnovitelného zdroje - slunečního záření. Pro jednotlivce to znamená snížení měsíčních výdajů za elektřinu a zvýšení energetické nezávislosti. Firmy mohou kromě snížení provozních nákladů využít fotovoltaiku jako součást své strategie udržitelnosti a zlepšit svůj environmentální profil. 

alt
Co je fotovoltaická elektrárna (FVE)?
alt

Jak FVE funguje?

alt

Princip výroby energie ve fotovoltaickém článku vysvětluje tzv. fotoelektrický jev, při němž dopadem fotonů na polovodičový přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Připojením elektrod vzniká fotovoltaický článek, kterým může protékat elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonů. Fotovoltaický panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči (střídači nebo též konvertoru). Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd. Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě (DS).

Účinnost celého fotovoltaického systému závisí z velké části na orientaci solárních panelů vůči světovým stranám a na jejich sklonu, pod kterým jsou instalovány.

Solární elektrárna je ideálním řešením pro výrobu čisté a obnovitelné energie. Naše systémy jsou navrženy tak, aby maximalizovaly energetický výnos a minimalizovaly náklady na údržbu.

Nabízíme výstavbu elektrárny na klíč, která zahrnuje vše od návrhu až po konečnou instalaci. Naše služby zajišťují hladký průběh projektu a maximální efektivitu energetické výroby.

alt

S čím pomůžeme

alt

Vyřešení žádosti a smluv

Zajištění stavebního povolení a kolaudace

Výpočet návratnosti investice

Pomoc se zajištěním financování

Výstavba elektrárny „na klíč“

Záruka na 36 měsíců

Záruční a pozáruční servis

Zaškolení k provozu a monitoringu

alt

Technologie

alt

Po zhodnocení dlouhodobých zkušeností a vlastních srovnávacích testech nabízíme a doporučujeme spolehlivé a kvalitní technologie, které společně tvoří výborně fungující systém s minimální ztrátou účinnosti výroby el. energie.

Pro naše instalace používáme renomované výrobce zabývající se tímto oborem již řadu let. V případě měničů se jedná o produkty společností SOLAR EDGE, GROWATT, HUAWEI.

Co se týče fotovoltaických panelů preferujeme výrobce z kategorie tzv. "TIER 1“  -  LEAPTON, JA SOLAR, CANADIAN SOLAR, a další. 

XENIUM fotovoltaické elektrárny / fotovoltaické panely poskytují spolehlivý zdroj obnovitelné energie pro domácnosti i podniky. Zajišťujeme kompletní služby od návrhu až po instalaci a údržbu.

Energie z obnovitelných zdrojů je klíčem k udržitelné budoucnosti.

alt

Kontaktujte nás!

alt
Souhlasím se zpracováním údajů
alt