FVE 99,82 kWp, Odry

Krátký popis

alt
  • Elektrárna byla tvořena celkem 217 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 460 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 99,82 kWp. FV panely jsou připevněny k samonosné konstrukci se sklonem 13°. Konstrukce na střeše je provedena s ohledem na zajištění mechanické stability zejména proti působení větru. Na střeše je 87 ks panelů, které jsou orientovány na jihozápad. Zbylých 130 panelů jsou orientovány na jihovýchod.

  • Zadání klienta: S ohledem na stále se zvyšující ceny elektrické energie byl vznesen požadavek na návrh fotovoltaického systému. 
  • Dokončeno 1/2024. Realizace FVE stavby proběhla v souladu se Smlouvou o dílo a naplnila očekávání klienta.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 544 kWp, Lipník FVE 308,20 kWp, Hodonín FVE 40,04 kWp a baterie 46,08 kWh, Přerov