FVE 858kWp, Hranice na Moravě

Krátký popis

alt
  • Fotovoltaický systém je instalován obloukové střeše skladovací haly. Panely jsou umístěny na speciální kotvené konstrukci, kdy na jižní části fotovoltaické panely kopírují sklon střešní roviny a na severní části směřují na východ - západ. Součástí plnění je rovněž dodávka nové hromosvodové soustavy, provedené izolovanými vysokonapěťovými vodiči.

 

  • Primárním účelem instalace FVE je snížení energetické náročnosti provozu. Veškerá vyrobená elektrická energie se spotřebovává v rámci lokální distribuční soustavy výrobce.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 500 kWp, baterie 1000 kWh, Hradec Králové FVE 192 kWp, baterie 222 kWh Pardubice - Černá za Bory FVE 250 kWp, baterie 217 kWh Brno