FVE 634,64 kWp Poříčany a 412,16 kWp Mimoň

Krátký popis

alt
  • Instalovaný fotovoltaický systém na dvou objektech investora. Objekt Poříčany je elektrárna na střeše objektu tvořena celkem 1384 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 460 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 636,64 kWp , na roznášecí konstrukci. Objekt Mimoň je elektrárna na střeše objektu tvořena celkem 896 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 460 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 412,16 kWp, panely jsou instalovány na dvou střechách. 

  • Zadání klienta: Primárním cílem projektu bylo snížit energetickou náročnost provozu klienta.
  • Dokončeno 2/2024. Realizace FVE stavby proběhla v souladu se Smlouvou o dílo a naplnila očekávání klienta.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE Pozemní 638 kWp, Bohumín FVE 48,750 kWp, Lipník nad Bečvou FVE 634,64 kWp Poříčany a 412,16 kWp Mimoň