FVE 40,04 kWp a baterie 46,08 kWh, Přerov

Krátký popis

alt
  • Celkový výkon FVE je 40,04 kWp s připojením k LDS, 88 ks fotovoltaických panelů o výkonu 455 Wp, střídač Growatt 3x SPH 10 kW + baterie 18 ks 2,56 kWh tj. celkem 46,08 kWh. Hlavní části celého systému jsou FV panely, které jsou připevněny k samonosné konstrukci s orientaci jiho-východ 22° kotvené pod uhlem 10°. Konstrukce na střeše je provedena s ohledem na zajištění mechanické stability zejména proti působení větru.

  • Zadání klienta: S ohledem na stále se zvyšující ceny elektrické energie byl vznesen požadavek na návrh fotovoltaického systému. 
  • Dokončeno 9/2023. Realizace FVE stavby proběhla v souladu se Smlouvou o dílo a naplnila očekávání klienta.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE Pozemní 638 kWp, Bohumín FVE 546 kWp, Dobřany FVE 544 kWp, Lipník