FVE 250 kWp, Lískovec

Krátký popis

alt
  • Fotovoltaická elektrárna o výkonu 250 kWp byla vybudována na několika střechách v areálu potravinového producenta. S ohledem na vyšší požadavky na bezpečnost byla instalována technologie s výkonovými optimizéry a po dokončení FVE byla instalována nová hromosvodová soustava, provedená izolovanými vysokonapěťovymi vodiči, nahrazující původní, normám již nevyhovující.

 

  • V dotčeném objektu je provozován vysokopapacitní chladící systém, sloužící ke skladování potravin. Z tohoto důvodu byla navrženo instalace vlastního fotovoltaického systému, který bude produkovat elektrickou energii v době nejvyšší potřeby. S ohledem na charakter provozu investora je téměř veškerá produkce spotřebována pro vlastní spotřebu.

alt
Krátký popis
alt

Další reference

alt
FVE 640 kWp, Vsetín FVE 472,88 kWp, Olomouc FVE 299 kWp, Jihlava