Energetické úspory firem

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?​

alt

Z vlastních zkušeností víme, že hledání energetických úspor má smysl po všech stránkách. Jde o finanční úspory, konkurenční výhodu, zhodnocení provozu i firmy. A je to také o celkovém vnímání podnikání. Šetrný provoz výrazně zvyšuje kvalitu místního životního prostředí i bezpečnost práce a celkově tak přispívá k budování značky moderního, ekologicky šetrného podniku 21. století. Například jen díky dosavadním podpořeným projektům došlo k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší.

alt
Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?​
alt

Hlavní výhody

alt

Finanční úspory

Zvýšení konkurenceschopnosti

Zhodnocení firmy

Ekologický přínos

Zvýšení bezpečnosti práce na pracovišti

Úspor lze dosáhnout modernizací provozu, obměnou výrobního zařízení či prostými organizačními opatřeními, využití odpadní energie ve výrobních procesech, zateplením objektů, revitalizací systémů osvětlení nebo instalací obnovitelných zdrojů energie.

alt

Kontaktujte nás!

alt
Souhlasím se zpracováním údajů
alt