Realizujeme výstavby a rekonstrukce na klíč v oblasti energetiky a alternativích zdrojů energií

Mezi naše hlavní priority patří individuální přístup, pružné řešení požadavků a komplexní realizace s minimální součinností zákaznika.

Zajistíme pro Vás studie proveditelnosti, energetické audity, projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, kolaudace, financování, výstavbu či rekonstrukci a servis

Zajišťujeme dodání, montáž a servis kvalitních LED technologí především v oblasti průmyslu. Jsme výrobcem LED svítidel vlastní značky XENIUM

Poskytujeme poradenství a ekologickou likvidaci, zajišťujeme financování projektů, světelné audity, návhry na klíč, výpočty doby návratnosti a další.

Nadále máme ambice působit jako kvalitní, spolehlivý a inovativní dodavatel nejen v ČR ale i v zahraničí.

XENIUM

  AKTUALITY

  17.7.2018 – DOTACE OP PIK 2014- 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

  Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy.

  Zaměřujeme se na Osu 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“. Nově otevřena Výzva II a IV k Úsporám energie. Kontaktujte nás, probereme vaše možnosti.

  16.7.2018 - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

  Nová zelená úsporám NZÚ je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním dotací.

  28.5.2018 - VYLEPŠENÍ WEBU ENERGY

  Nově pro vás připravujeme portál ENERGY se zaměřením na energeticky úsporná opatření

  25.4.2018 - UZAVŘENÍ PROVOZOVNY

  Rádi bychom vás informovali, že ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 bude společnost XENIUM Europe s.r.o. z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.