Realizujeme výstavby a rekonstrukce na klíč v oblasti energetiky a alternativích zdrojů energií

Mezi naše hlavní priority patří individuální přístup, pružné řešení požadavků a komplexní realizace s minimální součinností zákaznika.

Zajistíme pro Vás studie proveditelnosti, energetické audity, projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, kolaudace, financování, výstavbu či rekonstrukci a servis

Zajišťujeme dodání, montáž a servis kvalitních LED technologí především v oblasti průmyslu. Jsme výrobcem LED svítidel vlastní značky XENIUM

Poskytujeme poradenství a ekologickou likvidaci, zajišťujeme financování projektů, světelné audity, návhry na klíč, výpočty doby návratnosti a další.

Nadále máme ambice působit jako kvalitní, spolehlivý a inovativní dodavatel nejen v ČR ale i v zahraničí.

Realizujeme výstavby a rekonstrukce na klíč v oblasti energetiky a alternativích zdrojů energií

Mezi naše hlavní priority patří individuální přístup, pružné řešení požadavků a komplexní realizace s minimální součinností zákaznika.

Zajistíme pro Vás studie proveditelnosti, energetické audity, projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, kolaudace, financování, výstavbu či rekonstrukci a servis

Zajišťujeme dodání, montáž a servis kvalitních LED technologí především v oblasti průmyslu. Jsme výrobcem LED svítidel vlastní značky XENIUM

Poskytujeme poradenství a ekologickou likvidaci, zajišťujeme financování projektů, světelné audity, návhry na klíč, výpočty doby návratnosti a další.

Nadále máme ambice působit jako kvalitní, spolehlivý a inovativní dodavatel nejen v ČR ale i v zahraničí.

XENIUM

Aktuality

16.07.2017 - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

Nová zelená úsporám NZÚ je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a pomůžeme se zajištěním dotací.

17.07.2018 - DOTACE OP PIK 2014- 2020 PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy

Vize a cíle společnosti

Nadále máme ambice působit jako kvalitní, spolehlivý a inovativní dodavatel LED svítidel XENIUM® a jednotlivých řešení s těmito produkty včetně zajištění kvalitního servisu pro širokou škálu zákazníků. Rádi bychom rovněž vytvářeli nová inovativní řešení pro smysluplné produkty a projekty v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů.

Hodláme v dalších letech expandovat nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Balkáně a Ukrajině.

Našim cílem je neustálé zlepšování, inovace, kvalita a individuální přístup.