Kontakty

Štramberská 1049/20
Ostrava - Vítkovice
703 00

info@xenium.cz

+420 596 614 750

XENIUM

Co je fotovoltaická elektrárna (FVE)?

Fotovoltaika je vyspělá technologie patřící mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) umožňující přeměnu dopadajících slunečních paprsků na elektrickou energii. Využívá principu fotoelektrického jevu, kdy částice světla (fotony) dopadají na fotovoltaický článek. Při dopadu se z fotonu uvolňují elektrony, které jsou pomocí polovodičové struktury článku přeměněny na stejnosměrný proud.

Fotovoltaická elektrárna (nebo také solární elektrárna) je tvořena připojenými fotovoltaickými panely, v nichž dochází k výrobě stejnosměrného elektrického proudu, a měničem napětí, který převádí stejnosměrný proud na střídavý.

Jak FVE funguje?

Princip výroby energie ve fotovoltaickém článku vysvětluje tzv. fotoelektrický jev, při němž dopadem fotonů na polovodičový přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Připojením elektrod vzniká fotovoltaický článek, kterým může protékat elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonů. Fotovoltaický panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči (střídači nebo též konvertoru). Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd. Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě (DS).

Účinnost celého fotovoltaického systému závisí z velké části na orientaci solárních panelů vůči světovým stranám a na jejich sklonu, pod kterým jsou instalovány.

Technologie

Po zhodnocení dlouhodobých zkušeností a vlastních srovnávacích testech nabízíme a doporučujeme spolehlivé a kvalitní technologie, které společně tvoří výborně fungující systém s minimální ztrátou účinnosti výroby el. energie.

Pro naše instalace používáme renomované výrobce zabývající se tímto oborem již řadu let. V případě měničů se jedná o produkty společností ABB, KOSTAL PIKO, FRONIUS či SMA.

V případě speciálních individuálních přání a požadavků klienta jsme schopni bez problémů zajistit i další technologie od jiných výrobců fotovoltaických komponentů, a proto nás neváhejte oslovit s jakýmkoliv požadavkem či poptávkou.

S čím pomůžeme

  • vyřídíme žádosti a smlouvy o připojení s místní distribuční společností
  • vypracujeme podklady k žádosti o územní souhlas
  • zajistíme stavební povolení a kolaudaci
  • poskytneme výpočet návratnosti investice
  • pomůžeme se zajištěním financování projektů
  • nabízíme výstavbu elektrárny „na klíč“ s důrazem na kvalitu odvedené práce
  • nabízíme záruku na funkčnost celé FVE 36 měsíců
  • zaškolíme k provozu a monitoringu FVE
  • zajistíme záruční a pozáruční servis a poradenství