Kontakty

Štramberská 1049/20
Ostrava - Vítkovice
703 00

info@xenium.cz

+420 596 614 750

XENIUM

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?​

Z vlastních zkušeností víme, že hledání energetických úspor má smysl po všech stránkách. Jde o finanční úspory, konkurenční výhodu, zhodnocení provozu i firmy. A je to také o celkovém vnímání podnikání. Šetrný provoz výrazně zvyšuje kvalitu místního životního prostředí i bezpečnost práce a celkově tak přispívá k budování značky moderního, ekologicky šetrného podniku 21. století. Například jen díky dosavadním podpořeným projektům došlo k významnému snížení škodlivých emisí v ovzduší.

Úspor lze dosáhnout modernizací provozu, obměnou výrobního zařízení či prostými organizačními opatřeními, využití odpadní energie ve výrobních procesech, zateplením objektů, revitalizací systémů osvětlení nebo instalací obnovitelných zdrojů energie.

Proč by se měly firmy zajímat o energetické úspory?

Úspory elektrické energie
 • dodávky technologií na úsporu el. energie (zařízení na světelné nebo kombinované okruhy)
 • řešíme on-line monitoring elektrické energie
 • navrhujeme a servisujeme kompenzace
 • zkvalitňujeme dodávky el. energie ke klientům
 • řešíme optimalizace RRK a ¼ hodinové maxima, optimalizace jističů a distribučních sazeb
 • řešíme za klienta smluvní podmínky a parametry
 • pro klienty řešíme výběrová řízení na dodavatele el. energie
 • dodáváme trafostanice, řešíme vlastní elektroinstalace
 • provádíme pravidelný servis, údržbu a revize elektro zařízení
 • provádíme technické dozory investora
Úspory plynu
 • dodávky úsporných technologií
 • optimalizace spalinových cest
 • modernizace kotelen
 • online monitoring spotřeb plynu
 • optimalizace denní kapacity plynu
 • řešíme za klienta smluvní podmínky a parametry
 • pro klienty řešíme výběrová řízení na dodavatele plynu
Úspory pitné a technologické vody
 • dodávky úsporných technologií omezujících spotřeby pitné vody v provozech
 • dodávky bezpečnostních havarijních systémů, zamezujících havarijním únikům vody
 • dodávky úsporných splachovačů
 • úsporné opatření v oblasti dešťové vody
Úspory odpadního tepla
 •  dodávky kogenerací, trigenerací
 • zpracováváme návrhy efektivního využívání odpadního tepla
 • využívání odpadního tepla z kompresorů
 • návrhy optimalizací na energetické vstupy
Úspory stlačeného vzduchu
 • měření úniků stlačeného vzduchu
 • návrhy zefektivnění výroby stlačeného vzduchu
 • analýzy kompletních kompresorových systémů
 •  záruční a pozáruční servis kompresorů
 • pronájmy kompresorů