Czech CZ English EN German DE

Czech CZ English EN German DE

Kontakty

Štramberská 1049/20
Ostrava - Vítkovice
703 00

info@xenium.cz

+420 596 614 750

V dnešní době se klade důraz u světelných soustav na maximální využití denního světla. Je to významné pro pracovní činnost a pozvednutí duševního zdraví lidí. Při projektování osvětlení je kladen důraz naprojektovat osvětlení na specifickou činnost. Díky těmto opatřením dochází k významnému snížení spotřeby elektrické energie, při zvýšení komfortu osvětlení. A to díky digitalizaci měřících procesů. Jedním z významných systémů poslední doby je systém DALI. DALI je digitální řídící protokol. Jeho výhodou je možnost individuálního řízení více zařízení (předřadníky) na jeden modul, spolupráce se systémy denního osvětlení a dalšími systémy budovy.

 

Zkratka DALI znamená Digital Addressable Lighting Interface (digitální adresovatelné osvětlovací rozhraní). Je to otevřený protokol (pro více výrobců). Protokol byl vyvinut v polovině devadesátých let elektrotechnickou komisí (IEC- International Electrotechnical Commission ) DALI je mezinárodní norma zaručující kompatibilitu se stmívatelnými předřadníky různých výrobců. Tento standart slučuje všechny předřadníky, transformátory, relé moduly nouzové výbavy do jednoho řídicího systému. Tyto prvky vzájemně digitálně komunikují po vlastní sběrnici.

 

Komunikace DALI pracuje na systému master-slave. Slave je zařízení, které ovládá osvětlení. Master rozesílá příkazy zařízení slave. Master zařízení může komunikovat i s jinými master zařízeními. Komunikace mezi master a slave zařízeními probíhá pomocí 2 bitových zpráv. Slave zařízení může pracovat pouze s master zařízeními, které jej ovládají. Slave zařízení může být maximálně v DALI síti 64. Komunikace mezi master-master zařízeními je pomocí 3-bitových zpráv. Maximální počet master zařízení v DALI síti je 64.

 

Komunikace DALI se provádí po datové sběrnici tvořící dva vodiče, všechny DALI předřadníky, spínače, relé jsou na ní připojeny. Zapojení může být libovolnou kombinací větvené a hvězdicové struktury. Zapojovat zařízení do kruhové struktury není povoleno. Systém je navržen, tak aby bylo možné připojit maximálně 64 individuálně adresovatelných jednotek DALI do maximálně 16 skupin, se 16 scénami.